Carnavalstoet

Traditiegetrouw trekt er op zondagnamiddag om 14u30 een stoet door onze straten, de hoofdact van het hele gebeuren, ondertussen uitgegroeid tot een kwalitatief hoogstaande carnavalstoet met meer dan duizend deelnemers.

Omloop van de carnavalstoet: (opstelling)Koolskampstraat, Meiboomstraat, Kasteelstraat, Lichterveldestraat, Markt, Pastorijstraat, Processiestraat, Krekelstraat, Waterjufferstraat, Vlinderstraat, Bruggestraat, Markt, Koolskampstraat (ontbinding)

Op het Marktplein staat een overdekte tribune met 450 zitplaatsen. Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden van het carnavalcomité.

 

 

Info

Inschrijven voor deelname aan de carnavalstoet kan via mail: carnavalstoet@carnavalzwevezele.be of via contact met een lid van de Orde van de Bolhoed.

Iedere deelnemende groep ontvangt een aankomstpremie van 200€ door de Orde van de Bolhoed.

Gemeente wingene doet hier ook een mooi duit in het zakje:

  • Groepen van buiten de gemeente ontvangen € 100,- hierbovenop
  • Groepen van gemeente Zwevezele-Wingene ontvangen € 200,-
  • Jeugdgroepen van gemeente Zwevezele - Wingene ontvangen € 300,- extra.

De recyclagebonus van € 15,- om het afval richting containerpark te brengen blijft eveneens voor groepen binnen groot Wingene.
Daarnaas krijgt iedere groep ongeveer 15kg. papierplezier. (confetti dus)

De prijzen werden dit jaar verhoogd! Dit om jullie de kans te geven om
comfortabel aan de praalwagen te timmeren! (cfr. editie 2015)

Volgende 25 prijzen zijn te verdienen:  500 €, 475 €, 450 €, 425 €, 400 €, 375 €, 350 €, 325 €, 310 €, 250 €, 10 x 225 €, 5 x 200 €..
Daarnaast wordt er een persprijs uitgeroepen van € 100,-

Deze prijzen worden toegekend door een jury van NIET ZWEVEZELENAREN die verspreid zijn over de volledige omloop.

 

Reglement

Vorming van de stoet

Iedereen wordt verwacht ten laatste om 13.30  uur aan de Koolskampstraat ,  INRIJDEN VIA MARKTPLEIN, tenzij andere richtingen vanwege het comité.
Daar zal een nummerbord klaar hangen voor uw praalwagen. Deze moet stevig en zichtbaar vooraan de tractor/kar vastgemaakt worden. Zo niet is deelname aan de einduitslag onmogelijk!!!
De start van de stoet ( Kasteelstraat ) zal om 14.30 uur STIPT  gegeven worden. Bij deze start zal iedere groep 15 kg. confetti ontvangen (indien gewenst) .

Verloop van de stoet

Iedere deelnemer wordt verzocht zich te houden  aan de onderrichtingen  van de organisatoren, politie en/of brandweer.

De volledige omloop kan steeds geraadpleegd worden op http://carnavalzwevezele.be/carnavalstoet

Een show of een dans kan een meerwaarde zijn voor je groep. Hou er wel rekening mee dat dit het verloop van de stoet niet hindert.  Een dansje waarbij achteruit gelopen wordt vb., zorgt voor een niet-aansluitende stoet.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat
geen enkele groep halt mag houden voor de eretribune op het Marktplein.

Wat mag NIET voor, tijdens en na de stoet !!!

·         Het is verboden voetzoekers of andere zaken te werpen in het publiek, enkel confetti is toegelaten.

·         Het is niet toegelaten een open vuur te maken, vb. barbecue, een vuurton, …

·         Het is niet toegelaten reserve brandstof te stockeren bij een warmtebron, vb. stroomgroep, …

·         De carnavalstoet is een themastoet. Overvloedige reclame (onder welke vorm dan ook) wordt niet getolereerd.

We trachten jaarlijks een kwalitatieve stoet te organiseren. Daarvoor zijn wij U, als deelnemer, keer op keer dankbaar.
Om dit echter zo te houden, of zelfs te verbeteren, moeten wij door ondervinding volgende aanpassing doorvoeren:

Er mag tijdens de stoet geen verpakking/reclame
(bierbakken, wijndozen of –flessen, blikjes, …) zichtbaar zijn voor het publiek.

Indien een jurylid of iemand van de inrichters dit toch ziet gebeuren, wordt de groep automatisch geschrapt uit de uitslag en ontvangt hij GEEN aankomstpremie.

Deze maatregel moeten wij spijtig genoeg invoeren om onze stoet geen slechte reputatie te bezorgen.      

Veiligheid (vóór alles)

Veiligheid is van zeer groot belang  zowel, en dit zowel voor, tijdens en na de stoet:

·         De wielen van de tractoren en wagens dienen beschermd te zijn

·         Indien er een stroomgroep aanwezig is op de wagen, is het verplicht om een brandblusser te voorzien.

o   Brandblusser van minstens 6 kg, voor brandcategorieën ABC

·         Bij een stroomgroep op benzine steeds voldoende luchtcirculatie voorzien. Dit tegen CO-intoxicatie !!

·         Let op! Geen personen bij de uitlaat van de stoomgroep. PAS OP:  CO-intoxicatie !!

·         Niet dansen of klimmen bovenop wagens, tractoren, enz.…

·         Beperk het alcoholgebruik voor en tijdens de stoet

·         Voor de chauffeur geldt er een nultolerantie! Er is een reële kans op een ademtest !!

·         Denk zeker ook aan de veiligheid van het publiek

·         Zorg dat deelnemers op de wagen er niet af kunnen vallen. (vb. leuning, ...)

·         Logischerwijs laten wij geen dieren toe in de stoet. (vb. paarden die de feestkar voorttrekken, …)

Een ernstig ongeval kan de sfeer in uw groep en stoet volledig breken !

Ontbinding van de stoet

Na de tweede doortocht over de Markt zal de stoet ontbonden worden aan het einde van het marktplein
 (oude KBC bank)
.  Hier zal iemand aanwezig zijn die de nummerborden losknipt en verzamelt.

Het is VERBODEN de wagens te parkeren in de onmiddellijk omgeving van het centrum.

Het marktplein moet verkeersvrij blijven tot 18.30 uur .

Verzekering

Zorg ervoor dat  u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebt.
De leden van de groep kunnen aansprakelijk gesteld worden als er tijdens de stoet of op de weg van en naar de stoet, schade wordt veroorzaakt aan derden.

OPGEPAST :

·         voertuigen moeten een verplichte motorrijtuigenverzekering hebben

·         voertuigen die reeds verzekerd zijn  ( bv landbouwtractoren) moeten een uitbreiding vragen aan de verzekering omdat het trekken van een carnaval wagen een activiteit is die buiten het normaal gebruik van het voertuig valt.

Een praalwagen mag maximum 25 km/uur rijden van en naar een manifestatie. De wagen moet uitgerust zijn met een wit voorlicht, een rood achterlicht en omtreklichten indien de wagen breder is dan 2m50.

 

De organisator vzw ORDE VAN DE BOLHOED kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen van de deelnemers  of voor de ongevallen met derden.

De deelnemer verklaart zich door deelname akkoord met dit reglement.

Wij rekenen op uw medewerking en hopen dat de Carnavalstoet voor u, als deelnemende groep, en voor ons als organisator zo vlot en eerlijk mogelijk zal verlopen.

Iedereen die zich inschrijft, zich bij ons kenbaar maakt, registreert of deelneemt, valt onder de GDPR wetgeving. Die kan je hier nalezen

X